Calendar

Jul 25

Devotional (recurring event)

2:30pm - 3:30pm

activity room

Jul 26

Bingo w/ Liz (recurring event)

2:00pm - 2:00pm

Dining Room

Jul 27

Canasta (recurring event)

10:00am - 11:00am

activity room

Jul 28

Pleasant Grove Church (recurring event)

9:00am - 9:30am

activity room

Jul 25

Current Events (recurring event)

10:00am - 10:45am

activity room

Jul 22

Bible review W/ Ralph (recurring event)

2:30pm - 3:30pm

Jul 23

Dominoes (recurring event)

2:30pm - 3:30pm